Cặp chống gù lưng
chuyên dụng cho học sinh Nhật Bản

Cặp chống gù lưng học sinh Nhật Bản tại Tarashi – mọi thứ hành trang bạn cần để con tự lập tới trường. Tarashi không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe chiều cao của các con.

      Mà còn giúp các con hành trang tự lập tới trường.

Địa chỉ phân phối cặp chống gù Nhật Bản - số 16 ngõ 87 đường Nguyễn Khang, Hà Nội